Yokai Watch for 3DS

Yokai Watch for 3DS $30. Fun game!